Klicperovy Divadelní Dny 2000
 
ll. ročník divadelní přehlídky „Klicperovy divadelní dny - Sadská 2000“

Soutěžní soubory:
Divadelní soubor při Kulturním středisku Bystřice u Benešova
Divadelní soubor Zornice Maršovice
Divadelní soubor Klicpera při KC města Sadské

Porota:
Mgr. Miloš Švarc
Ladislav Valeš
Mgr. Michal Čunderle

Udělená ocenění:
Cena za nejlepší ženský herecký výkon: Marii Neradové za ztvárnění postavy baronky Vetserové ze hry
Jana Brabence: Causa Rudolf
Cena za nejlepší mužský herecký výkon: Jan Slavíček za postavu Pepana ze hry
Miloše Bílka: Malé příhody letní
a
Cena za nejlepší mužský herecký výkon: František Černý za postavu Karla ze hry
Miloše Bílka: Malé příhody letní

Cena za nejlepší inscenaci: Divadelnímu souboru kulturního střediska Bystřice u Benešova za hru
Jana Brabence: Causa Rudolf

Ocenění mladému divadelnímu souboru Zornice Maršovice

Doporučení k postupu do Národní přehlídky venkovských amatérských souborů ve Vysokém nad Jizerou 2000:
hra Jana Brabence: Causa Rudolf v podání Divadelního souboru Kulturního střediska Bystřice u Benešova