"Přihláška" pro zájemce o vstup do DS Klicpera a "Souhlas zákonného zástupce nezletilého"